Internetveikala BEAUTYBOX.LV lietošanas noteikumi

 1. 1. Izmantotie termini

  Šo noteikumu tekstā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

  1. 1.1. Atteikuma Tiesības – Jūsu tiesības noteiktajā termiņā, ja nepastāv noteiktie šķēršļi, atteikties no Pakalpojuma, atgriežot Sabiedrībai BeautyBox un saņemot atpakaļ Jūsu samaksāto Maksu.
  2. 1.2. BeautyBox – Pakalpojuma ietvaros Sabiedrības izveidotais Preču sūtījums.
  3. 1.3. Internetveikals – Sabiedrības internetveikals BEAUTYBOX.LV. Sabiedrības vai tās meitas, mātes vai māsas sabiedrību internetveikali citās valstīs, tas ir internetveikali, kuru internet adresēm ir cits valsts augstākā līmeņa domēna kods (ccTLD), kas nav .lv, nav Internetveikals šo Noteikumu izpratnē.
  4. 1.4. Internetveikala Lietošana – jebkādu Internetveikala funkciju izmantošana, tajā skaitā Pakalpojuma pieteikšana, ar Pakalpojuma saņemšanu saistīto darbību veikšana un komentāru izvietošana Internetveikalā. Par Internetveikala lietošanu Noteikumu izpratnē netiek uzskatīta Internetveikala apmeklēšana tikai skatīšanas režīmā, neizmantojot nekādas Internetveikala funkcijas.
  5. 1.5. Klients, Jūs – Jūs, kā Sabiedrības klients, kurš apmeklē, var Lietot, Lieto vai Lietoja Internetveikalu.
  6. 1.6. Maksa – periodiska maksa par BeautyBox Precēm, BeautyBox komplektēšanu un BeautyBox piegādi Klientam.
  7. 1.7. Noteikumi – šie Internetveikala noteikumi.
  8. 1.8. Pakalpojums – Internetveikalā piedāvātais un Sabiedrības sniegtais pakalpojums par BeautyBox periodisku piegādi Klientam.
  9. 1.9. Piekļuves Dati – dati piekļuvei Jūsu Internetveikala lietotāja kontam (lietotājvārds un parole).
  10. 1.10. Politika – atsevišķi noteikumi, saskaņā ar kuriem Sabiedrība uzglabā un apstrādā Jūsu personas datus.
  11. 1.11. Preces – internetveikala BIOTUDE.LV sortimentā esošās kosmētikas preces.
  12. 1.12. Sabiedrība, mēs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LD STELS", Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona, reģistrācijas numurs 40003476203. Jūs varat atrast mūsu kontaktinformāciju Internetveikala kontaktu sadaļā.
  13. 1.13. Sankcijas – Latvijas noteiktās, kā arī Latvijā ieviestās Eiropas Savienības, starptautisko organizāciju un ārvalstu noteiktās sankcijas.
 2. 2. Pamatnoteikumi

  Noteikumu nozīme

  • 2.1. Noteikumi regulē attiecības starp Jums un Sabiedrību, nosaka kā Jūs varat iepirkties Internetveikalā un citus ar iepirkšanos Internetveikalā un Internetveikala Lietošanu saistītos jautājumus.
  • 2.2. Bez Noteikumiem attiecības starp Jums un Sabiedrību regulē Politika, kā arī piemērojamo tiesību normas.

  Noteikumu beznosacījumu pieņemšana

  • 2.3. Lai Lietotu Internetveikalu, izņemot Internetveikala apmeklēšanu bez jebkādu citu Internetveikala funkciju izmantošanas, kā arī lai saņemtu Pakalpojumu, Jums ir jāpieņem Noteikumi. Jūs varat pieņemt Noteikumus tikai pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem. Lietojot Internetveikalu, tajā skaitā piesakoties Pakalpojumam, kā arī saņemot Pakalpojumu, Jūs pieņemat Noteikumus (dodat piekrišanu Noteikumiem) pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem.
  • 2.4. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem vai kādam atsevišķam to nosacījumam, Jums ir nekavējoties jāizbeidz Internetveikala Lietošana un jāatsakās no Pakalpojuma.

  Noteikumu grozīšana

  • 2.5. Mēs jebkurā laikā varam grozīt Noteikumus, tajā skaitā esošo Noteikumu vietā pieņemt pilnīgi jaunus noteikumus. Par Noteikumu grozīšanu mēs paziņosim Jums un izvietosim attiecīgā rakstura paziņojumu Internetveikalā.
  • 2.6. Mēs iepriekš paziņosim Jums par tādu Noteikumu punktus grozīšanu, kuri paredz mūsu pienākumu nosūtīt Jums iepriekšējos paziņojumus par piegādes vai apmaksas kārtības izmaiņām (Noteikumu 5.12., 5.20. punkts).
  • 2.7. Aktuālā Noteikumu versija ir izvietota Internetveikalā. Jums ir jāizmanto Noteikumu versija, kura ir pieejama Internetveikalā.

  Internet datortīkla izmantošanas pamatprincipi

  • 2.8. Internetveikala Lietošanai Jums ir nepieciešams pieslēgums Internet datortīklam. Tas, cita starpā, nozīmē, ka Jums ir jābūt atbilstošam tehniskajam un programmatūras nodrošinājumam, kā arī pieslēgumam Internet datortīklam. Par tehniskā un/vai programmatūras nodrošinājuma lietošanu un/vai par pieslēgumu Internet datortīklam var tikt iekasēta maksa. Jūs esat pats atbildīgs par šādas maksas nomaksu.
  • 2.9. Internetveikala Lietošana var ietvert sevī informācijas pārraidīšanu pa vairākiem datortīkliem, iespējams, dažādās valstīs. Šis process var notikt ārpus mūsu vai Jūsu saprātīgas kontroles.
  • 2.10. Informācijas pārraidīšana neizbēgami ir saistīta ar risku, ka informāciju var pārtvert trešās personas, informācija var tikt bojāta, inficēta ar datorvīrusiem vai citu kaitīgu kodu. Jūs apzināties un pieņemat šo risku un apņematies neizvirzīt pret mums nekādas pretenzijas šajā sakarā.
 3. 3. Personas dati

  3.1. Internetveikala darbībai Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus. Personas datu apstrādes noteikumi ir ietverti Politikā (iepazīties ar Privātuma politiku).

 4. 4. Internetveikals

  Internetveikala darbības vispārīgie noteikumi

  • 4.1.Mēs negarantējam to, ka Internetveikals būs pieejams tiešsaistē (online) kādu noteiktu laiku, kā arī negarantējam Internetveikala pieejamību vispār.
  • 4.2. Mēs jebkurā laikā, iepriekš nepaziņojot Klientiem, varam veikt jebkādas izmaiņas Internetveikalā, tā funkcijās, dizainā un satura, kā arī varam apturēt vai izbeigt tā darbību.

  Internetveikala darbības teritorija

  • 4.3. Internetveikals ir pieejams tikai Klientiem, kuri atrodas Eiropas Ekonomiskās zonas (Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) teritorijā.
  • 4.4. Jūs varat izvēlēties Preču piegādes vai saņemšanas vietu tikai Eiropas Ekonomiskās zonas (Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) teritorijā.

  Reģistrācija Internetveikalā. Lietotāja konts

  • 4.5. Pakalpojuma saņemšanai Jums ir jāreģistrējas Internetveikalā. Reģistrējoties Internetveikalā Jums tiek izveidots Jūsu lietotāja konts un Piekļuves Dati.

  Jaunumu saņemšana

  • 4.6. Jūs varat izvēlēties saņemt pa elektronisko pastu, ar īsziņām (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) vai kādā citā veidā (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) no mums jaunumus un paziņojumus par Internetveikalu un citiem jaunumiem, kuri mūsu ieskatā var būt Jums interesanti.
  • 4.7. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums jaunumus un paziņojumus, Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no to saņemšanas:
   • a) elektroniskā pasta gadījumā – izmantojot attiecīgu Internetveikala funkciju (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) vai nospiežot attiecīgu pogu, kura ir pieejama katrā mūsu elektroniskajā pasta sūtījumā, ko Jūs saņēmāt tāpēc, ka izvēlējāties saņemt mūsu jaunumus un paziņojumus;
   • b) citu paziņošanas veidu gadījumā – izmantojot attiecīgu Internetveikala funkciju.

  Komentēšana

  • 4.8. Mēs varam paredzēt iespēju Jums komentēt atsevišķas Preces, izvietojot attiecīgās Preces Internetveikala sadaļā savu viedokli.
  • 4.9. Izvietojot savus komentārus Jums, cita starpā, jāievēro Noteikumu 7. sadaļā ietvertie pienākumi, jo īpaši pienākums ievērot vispārpieņemtos saskarsmes noteikumus (Noteikumu 7.2. punkts) un atturēties no aizvainojošas un izkarošas rīcības (Noteikumu 7.1.a). un 7.1.d). punkts).
  • 4.10. Ja Jūs uzskatāt, ka kāds Internetveikalā izvietotais komentārs ir aizvainojošs vai savādāk pārkāpj Noteikumus, lūdzam, dariet mums to zināmu.
  • 4.11. Mēs varam izdzēst jebkuru Internetveikalā izvietoto komentāru, ja mūsu ieskatā šāds komentārs pārkāpj šos Noteikumus, piemērojamos normatīvos aktus vai ir savādāk traucējošs vai nevēlams. Mums nav jāpaskaidro vai jāpamato mūsu rīcības iemesli.
  • 4.12. Mēs varam jebkurā laikā atslēgt komentēšanas iespēju (ja šāda iespēja tika paredzēta).
 5. 5. Pakalpojuma sniegšana

  • 5.1. Pakalpojums ir BeautyBox periodiskā piegāde par automātisko Maksas iekasēšanu. BeautyBox sastāvu nosaka Sabiedrība katrā piegādes reizē. Klients uzzina par kārtējā BeautyBox sastāvu tikai to saņemot.

  Pieteikšanās Pakalpojumam

  • 5.2. Pieteikšanās Pakalpojumam notiek Jums izvēloties piegādes veidu un ievadot Internetveikalā noteikto informāciju, kā arī veicot citas Internetveikalā paredzētās darbības.

  BeautyBox komplektēšana

  • 5.3. BeautyBox tiek komplektēta no Precēm, kuras ir internetveikala BIOTUDE.LV sortimentā konkrētā BeautyBox komplektēšanas brīdī. Mēs varam komplektēt BeautyBox atbilstoši noteiktajam tematam vai citiem atlases kritērijiem, sašaurinot to Preču klāstu, ar kurām tiek komplektēts BeautyBox.
  • 5.4. Katra Jums piegādātā BeautyBox sastāvs atšķirsies no iepriekšējā Jums piegādātā BeautyBox sastāva.
  • 5.5. Visas Preces BeautyBox sastāvā ir jaunas un bez defektiem.
  • 5.6. Mēs jebkurā brīdī varam vienpusēji mainīt BeautyBox komplektēšanai izmantoto Preču sortimentu, cenu un īpašības un mēs nepaziņosim par šādām izmaiņām.

  Piegāde

  • 5.7. Pakalpojuma ietvaros mēs ar noteikto periodiskumu (piemēram, vienreiz mēnesī) piegādāsim Jums BeautyBox. Aktuālais BeautyBox piegādes periodiskums ir norādīts Internetveikalā.
  • 5.8. Mēs centīsimies piegādāt Jums BeautyBox noteiktajā laika intervālā (piemēram, no līdz katra mēneša noteiktajam datumam). Aktuālais BeautyBox piegādes provizoriskais piegādes laika intervāls ir norādīts Internetveikalā.
  • 5.9. BeautyBox saņemšanai Jūs varat izmantot kādu no Internetveikalā norādītajiem pieejamajiem piegādes veidiem. Viens vai vairāki no pieejamajiem piegādes veidiem ir BeautyBox standarta piegādes veids, kura izmantošana ir ietverta Maksā (Noteikumu 5.18. punkts). Nestandarta piegādes veidu izmantošana palielina Maksu par attiecīgā nestandarta piegādes veida izmaksām.
  • 5.10. Nākotnē mēs varam mainīt piegādes veidus, ieviest jaunus piegādes veidus un atteikties no kāda no esošajiem piegādes veidiem.
  • 5.11. Piegādi var veikt mūsu partneri vai mēs paši. Ja konkrētu piegādi veic mūsu partneris, šis partneris noteiks ar piegādi saistītos praktiskos aspektus (sazināsies ar Jums, vienosies par piegādes konkrētu laiku, ja tika paredzēt piegāde līdz mājām utt.).
  • 5.12. Mēs varam, iepriekš paziņojot Jums, vienpusēji mainīt BeautyBox piegādes periodiskumu, provizorisko piegādes laika intervālu. Mēs varam, iepriekš paziņojot Jums, vienpusēji mainīt Jūsu izmantoto piegādes veidu, ja Jūsu izmantotais piegādes veids vairs netiek nodrošināts.
  • 5.13. Ja Jūs turpināsiet saņemt Pakalpojumu un neizbeigsiet to pēc mūsu paziņojuma saņemšanas, mēs uzskatīsim, ka Jūs piekritāt izmaiņām piegādes nosacījumos.

  Preču nepieejamība

  • 5.14. Mēs negarantējam Preču faktisko pieejamību. Ir iespējamas situācijas, kad mums nebūs iespējams nokomplektēt BeautyBox vai nebūs iespējams nokomplektēt to pilnā apmērā.
  • 5.15.Ja mēs nevarēsim nokomplektēt BeautyBox, mēs nepiegādāsim Jums BeautyBox šajā reizē. Ja mēs nevarēsim piegādāt Jums BeautyBox mēs atgriezīsim Jums visu Jūsu samaksāto attiecīgo Maksu.

  Maksa

  • 5.16. Maksa ietver sevī:
   • a) BeautyBox Preču cenu. Preču cenas atbilst Preču cenām internetveikalā BIOTUDE.LV, piemērojot tām īpašu Internetveikala atlaidi. Internetveikala atlaides apmēru nosaka Sabiedrība un tas var tikt periodiski pārskatīts;
   • b) BeautyBox komplektēšanas izmaksas. Komplektējot BeautyBox, aprēķinā mēs pieņemam, ka komplektēšanas izmaksas ir nulle;
   • c) BeautyBox standarta piegādes izmaksas (Noteikumu 5.9. punkts). Maksa neietver sevī Jūsu maksāšanas pakalpojuma sniedzēja iekasēto maksu, ja tāda tiek iekasēta.
  • 5.17. Mēs komplektēsim BeautyBox Maksas attiecīgās daļas (Noteikumu 5.16.a). punkts) ietvaros.
  • 5.18. Uzsākot Pakalpojuma saņemšanu Jūs piekritāt aktuālajai Maksai. Aktuālā Maksa ir norādīta Internetveikalā.
  • 5.19. Maksa tiek iekasēta Jums autorizējot Maksas automātisko norakstīšanu no Jūsu noteiktā norēķinu konta. Jums ir pienākums nodrošināt, ka Jūsu noteiktajā kontā ir vienmēr pieejami naudas līdzekļi Maksas nomaksai.
  • 5.20. Mēs varam, iepriekš paziņojot Jums, vienpusēji mainīt Maksu vai Maksas samaksas veidu vai maksāšanas pakalpojuma sniedzēju. Par Maksas, Maksas samaksas veida vai maksāšanas pakalpojuma sniedzēja maiņu mēs Jums paziņosim vismaz 1 mēnesi iepriekš.
  • 5.21. Ja Jūs turpināsiet saņemt Pakalpojumu un neizbeigsiet to pēc paziņojumā norādītā datuma, mēs uzskatīsim, ka Jūs piekritāt jaunajai Maksai un Maksas samaksas noteikumos.

  Samaksātās Maksas atmaksa

  • 5.22. Ja mēs konstatējām, ka mēs nevaram piegādāt Jums BeautyBox (Noteikumu 5.14. punkts) mēs atmaksāsim Jums attiecīgo Jūsu samaksāto Maksu.
  • 5.23. Mēs veiksim atmaksu 14 dienu laikā no brīža, kad tika konstatēts, ka BeautyBox piegādi nevar veikt.
  • 5.24. Atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam.
  • 5.25. Ja mēs konstatējām, ka mēs nevaram piegādāt Jums BeautyBox (Noteikumu 5.14. punkts) pirms no Jums tika iekasēta attiecīgā Maksa, mēs to no Jums neiekasēsim.

  Papildus informācija

  • 5.26. Līgums par Pakalpojuma sniegšanu ir līgums par regulāru preču piegādi.
 6. 6. Atteikšanās no pakalpojuma

  • 6.1. Šīs 6. sadaļas noteikumi attiecas uz atteikšanos no Pakalpojuma, ja tā nav saistīta ar Atteikuma Tiesību realizāciju. Atteikšanās no Pakalpojuma, kas tiek veikta uz Atteikuma Tiesību pamata notiek saskaņā ar Noteikumu 8. sadaļu.
  • 6.2. Lai atteiktos no Pakalpojuma saņemšanas Jums ir jāiesniedz mums attiecīgs paziņojums.Šādu paziņojumu Jūs varat iesniegt mums kādā no šādiem veidiem:
   • a) Izmantojot Internetveikala attiecīgo funkciju;
   • b) Izmantojot tādu saziņas veidu, kas ļauj mums pārliecināties par Jūsu identitāti (Noteikumu 15.3. punkts).
  • 6.3. Jā Jūs iesniedzāt mums paziņojumu par atteikšanos no Pakalpojuma līdz mēneša 10. datumam ieskaitot, Pakalpojuma sniegšana tiks izbeigta ar attiecīgā mēneša pēdējo dienu (nākamajā mēnesī BeautyBox Jums netiks sūtīts).
  • 6.4. Jā Jūs iesniedzāt mums paziņojumu par atteikšanos no Pakalpojuma pēc mēneša 10. datuma, Pakalpojuma sniegšana tiks izbeigta ar nākamā mēneša pēdējo dienu (nākamajā mēnesī BeautyBox Jums tiks sūtīts, bet aiznākamajā mēnesī – nē).
 7. 7. Klienta pienākumi

  • 7.1. Lietojot Internetveikalu Jums ir jāievēro daži pienākumi. Jūs nevarat Lietot Internetveikalu, tajā skaitā jebkuru tā atsevišķu funkciju, veicot darbības, kuras ir:
   • a) prettiesiskas, amorālas, diskriminējošas, pārkāpj citu personu privātās dzīves vai personas datu noslēpumu, izplāta naudu utt.;
   • b) rada šķēršļus vai traucējumus Sabiedrības vai Internetveikala darbībai;
   • c) izplata datorvīrusus vai citu programmatūru ar kaitīgu kodu, neatkarīgi no šāda koda dabas, formas vai iedarbības veida;
   • d) aizskar citu mūsu Klientu tiesības un likumīgas intereses;
   • e) savādāk pārkāpj normatīvo aktu prasības.
  • 7.2. Saziņā ar Sabiedrību un citiem mūsu Klientiem, ja tāda notiks, Jums ir jāievēro vispārpieņemtie saskarsmes noteikumi.

  Jūsu iesaistītās personas

  • 7.3. Lietojot Internetveikalu, tajā skaitā saņemot Pakalpojumu, Jums ir jānodrošina, ka visas no Jūsu puses iesaistītās personas ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Tas nozīmē, ka šīs personas darbojas pēc Jūsu norādījuma, ar Jūsu ziņu un piekrišanu.
  • 7.4. Mēs un mūsu partneri, kuri ir iesaistīti Internetveikala darbības nodrošināšanā un BeautyBox piegādē, varam paļauties, ka visas personas, ar kurām mēs vai mūsu partneri sazināmies, vai kuras sazinās ar mums un mūsu partneriem, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju (telefonu, elektronisko pastu), vai kuras atrodas Jūsu norādītajā saņemšanas adresē, ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Jūs atbildat par un atzīstat sev par saistošām visas šo personu veiktās darbības.

  Piekļuves Datu nenodošana nepiederošām personām

  • 7.5. Jums ir jānodrošina, lai Jūsu Piekļuves Dati nenonāk nepiederošu personu rīcībā.
  • 7.6. Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu Piekļuves Dati nonāca nepiederošo personu rīcībā, Jums tas ir nekavējoties jāpaziņo mums.
  • 7.7. Mēs un mūsu partneri, kuri ir iesaistīti Internetveikala darbības nodrošināšanā un BeautyBox piegādē, ja vien Jūs nepaziņojāt mums par Piekļuves Datu nonākšanu nepiederošu personu rīcībā (Noteikumu 7.6. punkts), varam paļauties, ka visas darbības, kuras ir veiktas izmantojot Jūsu Piekļuves Datus veicāt Jūs vai personas, kuras ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Jūs atbildat par un atzīstat sev par saistošām visas darbības, kuras ir veiktas izmantojot Jūsu Piekļuves Datus.
 8. 8. Atteikuma tiesības

  • 8.1. Ja Jūs esat patērētājs (fiziskā persona, kura saņem Pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar Jūsu saimniecisko vai profesionālo darbību), Jums ir tiesības noteiktajos gadījumos atteikties no Pakalpojuma, neminot atteikuma iemeslu (Atteikuma Tiesības). Gadījumi, kad Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības ir norādīti zemāk (Noteikumu 8.12. un 8.13. punkts).

  Atteikuma Tiesību izmantošanas termiņš

  • 8.2. Jums ir tiesības izmantot Atteikuma Tiesības 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru esat norādījis Jūs, ir ieguvusi valdījumā pašu pirmo BeautyBox.
  • 8.3. Lai Atteikuma Tiesību izmantošanas termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par Atteikuma Tiesību izmantošanu nosūtīsiet mums pirms Atteikuma Tiesību termiņa beigām.

  Atteikuma Tiesību izmantošanas kārtība

  • 8.4. Lai izmantotu Atteikuma Tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (pa pastu nosūtītu vēstuli, pa elektronisko pastu nosūtīto ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu, personīgi iesniegto dokumentu) mūs jāinformē par lēmumu atteikties no Pakalpojuma. Jūs varat izmantot šādu atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
  • 8.5. Paziņojums par Atteikuma Tiesību izmantošanu Jums ir jānosūta Sabiedrībai uz Internetveikala kontaktu sadaļā atrodamo Sabiedrības adresi vai elektroniskā pasta adresi.
  • 8.6. Jums jānosūta BeautyBox atpakaļ uz mūsu biroja adresi, kura adresi Jūs varat redzēt Internetveikala kontaktu sadaļā, vai jānodod mums mūsu birojā klātienē. Jums tas ir jāizdara bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt par Atteikuma Tiesību izmantošanu. Termiņš būs ievērots, ja Jūs BeautyBox nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

  Atteikuma Tiesību izmantošanas sekas

  • 8.7. Ja Jūs atteiksieties no Pakalpojuma izmantojot Atteikuma Tiesību, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no Pakalpojuma.
  • 8.8. Atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
  • 8.9. Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši BeautyBox atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis mums apliecinājumu par to, ka BeautyBox ir nosūtīts atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
  • 8.10. Jums būs jāsedz ar BeautyBox atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas (piemēram, pasta izmaksas par atgriežamās Preces nosūtīšanu mums).
  • 8.11. Jūs esat atbildīgs par BeautyBox vērtības samazināšanos, ja BeautyBox izmantots nevis tāpēc, lai konstatētu BeautyBox veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

  Gadījumi, kad Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības

  • 8.12. Piemērojamais normatīvais akts (Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkts) nosaka gadījumus, kad Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības. Šie gadījumi, cita starpā, ir:
   • a) patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
   • b) prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
   • c) prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
   • d) prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.Piemēram, Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības attiecībā uz krēmiem, šampūniem, maskām, matu balzamiem un līdzīgiem produktiem, ja Jūs esat atvēris to vāciņu un, ja iepakojumam ir aizsargplēvīte, noplēsis aizsargplēvīti. Šis normatīvais akts paredz arī citus gadījumus, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības.
  • 8.13. Ja starp Noteikumu 8.12. punktā sarakstu un piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem ir atšķirības Jums ir jāvadās no attiecīgo piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem.
 9. 9. Intelektuālais īpašums

  • 9.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības (tajā skaitā autortiesības un tiesības uz domēna vārdu) uz Internetveikalu, Internetveikala programmas kodu, Internetveikala dizainu, Internetveikala saturu (arī uz BeautyBox un Preču fotogrāfijām), Internetveikala domēna vārdu, Sabiedrības preču zīmi, Sabiedrības komercapzīmējumu, Sabiedrības firmu (komersanta nosaukumu) pieder Sabiedrībai, ar Sabiedrību saistītajām personām vai Sabiedrības sadarbības partneriem.
  • 9.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības (tajā skaitā tiesības uz preču zīmēm un patentiem) attiecībā uz Precēm pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
  • 9.3. Jums nav tiesību jebkādā veidā izmantot jebkādus no Noteikumu 9.1. un 9.2. punktā norādītajiem intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, un tiesībām uz šiem objektiem bez Sabiedrības vai attiecīgo Sabiedrības sadarbības partneru iepriekšējas nepārprotamas rakstveida atļaujas. Jums nav tiesību jebkādā veidā, izņemot normālam patēriņam nepieciešamā apmērā, izmantot jebkādas no Noteikumu 9.2. punktā norādītajām intelektuālā īpašuma tiesībām bez šo tiesību īpašnieku iepriekšējas nepārprotamas rakstveida atļaujas.
  • 9.4. Ja Jums ir šaubas, vai kāda konkrēta ar Internetveikalu un BeautyBox saistītā informācija ir vai nav Sabiedrības vai Sabiedrības sadarbības partneru intelektuālais īpašums, kā arī šaubas par to, vai Sabiedrība vai attiecīgais Sabiedrības sadarbības partneris Jums ir devis Noteikumu 9.3. punktā minēto atļauju, Jums ir jāvēršas pēc norādījumiem pie Sabiedrības un jārīkojas atbilstoši Sabiedrības sniegtajiem norādījumiem. Ja Jums ir šaubas, vai kāda konkrēta ar Precēm saistītā informācija vai individualizācijas līdzeklis ir vai nav aizsargātais intelektuālais īpašums, kā arī šaubas par to, vai attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieks Jums ir devis Noteikumu 9.3. punktā minēto atļauju, Jums ir jāvēršas pēc norādījumiem pie attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka un jārīkojas atbilstoši tā sniegtajiem norādījumiem.
 10. 10. Atbildība

  • 10.1. Gan mūsu, gan Jūsu atbildība sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām.
 11. 11. Sankcijas

  • 11.1. Mūsu darbu un saistību izpildi var ietekmēt Sankcijas. Ja mēs konstatējām, ka ir notikusi vai var notikt Sankciju pārkāpums mums, cita starpā, var rasties pienākums veikt kādu no šādām darbībā:
   • a) atteikties no Pakalpojuma sniegšanas;
   • b) atteikties no Jūsu reģistrācijas Internetveikalā;
   • c) dzēst Jūsu reģistrāciju Internetveikalā;
   • d) veikt citas likumā paredzētās darbības.
  • 11.2. Ja mums bija jāveic kāda no Noteikumu 11.1. punktu minētajām darbībām, kā arī kāda cita darbība sakarā ar Sankcijām, kura ietekmēja mūsu saistību izpildi, mums var nebūt iespējams sniegt Jums informāciju par mūsu rīcības iemesliem.
 12. 12. Piemērojamās tiesības

  • 12.1. Visiem jautājumiem, kuri ir saistīti ar Internetveikala Lietošanu un attiecībām starp Jums un Sabiedrību tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.
 13. 13. Strīdu izšķiršanas kārtība, ja klients ir patērētājs

  • 13.1. Šī 13. sadaļa nosaka strīdu izšķiršanas kārtību gadījumā, ja Jūs esat patērētājs (fiziskā persona, kura pasūta Preces nolūkam, kurš nav saistīts ar Jūsu saimniecisko vai profesionālo darbību).
  • 13.2. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu saņemtā Prece neatbilst līguma noteikumiem, Jums ir tiesības pieteikt mums prasījumu par Preces neatbilstību 2 (divu) gadu laikā no Preces iegādes dienas. Jums ir jāiesniedz prasījuma pieteikums mums 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad Jūs esat atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi Preci valdījumā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pants).
  • 13.3. Jums ir jāņem vērā, ka prasījums par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, visticamāk, nebūs apmierināms, ja:
   • a) Jūs glabājāt Preci neievērojot Preces glabāšanas noteikumus;
   • b) Jūs lietojāt Preci neievērojot Preces lietošanas noteikumus vai lietojāt Preci mērķiem, kādiem tā nav paredzēta;
   • c) Precei ir beidzies glabāšanas termiņš;
   • d) Jūsu iebildumi ir saistīti ar Preces konsistenci, krāsu, tekstūru vai citiem faktoriem, kuri būtiski neietekmē Preces lietošanas īpatnības.
   Šaubu novēršanai: Jums ir jāņem vērā, ka Preču ražošanā tiek izmantotas dabīgas izejvielas. Tas nozīmē, ka vienas un tās pašas Preces atsevišķu partiju starpā varbūt atšķirības konsistences, krāsas, tekstūras, caurspīdīguma un citu aspektu ziņā. Tāpat vienas un tās pašas Preces atsevišķu partiju un pat atsevišķu iepakojumu starpā vienas partijas ietvaros var būt atšķirības atsevišķu elementu, piemēram, ogu, klātbūtnē Precē (elementu daudzums, to krāsa, forma un izskats). Šādas atšķirības ir pieļaujamas un pašas par sevi neietekmē Preces kvalitāti.
  • 13.4. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai pārrunu ceļā atrisinātu jebkādas Jūsu pretenzijas par saņemto Preci, ja tādas Jums radīsies.
  • 13.5. Ja Jūs uzskatāt, ka pārrunu ceļā strīdu atrisināt nav iespējams, Jūs varat vērsties pie mums ar rakstveida iesniegumu (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1pants), norādot:
   • a) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
   • b) iesnieguma iesniegšanas datumu;
   • c) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu. Iesniegumam Jums ir jāpievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citi pamatojoši dokumenti (ja iespējams).
  • 13.6. Parasti pretenzijas par Preču neatbilstību, ja tādas rodas, mēs nosūtam Preču ražotājam.
  • 13.7. Mēs centīsimies 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniegt Jums atbildi uz iesniegumu un informēt par iespējamo izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Jūsu prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja šo termiņu ievērot nav iespējams, mēs Jūs par to informēsim, norādot termiņu, kādā atbilde tiks sniegta.
  • 13.8. Ja Jūs neesat apmierināti arī iesnieguma izskatīšanas rezultātu Jums ir tiesības (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1panta 10.daļa) vērsties:
   • a) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
   • b) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Jums sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;
   • c) tiesā.
  • 13.9. Sīkāku informāciju par strīdu izskatīšanas kārtību Jūs varat saņemt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
 14. 14. Strīdu izšķiršanas kārtība, ja klients nav patērētājs

  • 14.1. Šī 14.sadaļa nosaka strīdu izšķiršanas kārtību gadījumā, ja Jūs neesat patērētājs.
  • 14.2. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu saņemtā Prece neatbilst līguma noteikumiem, pirms vēršanās tiesā Jums ir jāiesniedz mums rakstveidā pietiekami konkrēta un pamatota pretenzija.
  • 14.3. Mēs centīsimies saprātīgā laikā izskatīt to un dot Jums rakstveidā atbildi.
  • 14.4. Ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde, Jums ir tiesības vērsties tiesā.
  • 14.5. Pirmās instances tiesa visiem strīdiem starp mums būs Rīgas pilsētas tiesa.
 15. 15. Saziņa mūsu starpā

  • 15.1. Saziņa mūsu starpā var notikt izmantojot šādus saziņas veidus:
   • a) sūtījumu nosūtīšana pa elektronisko pastu;
   • b) saziņa pa telefonu, gan balss zvanu veidā, gan izmantojot īsziņas;
   • c) saziņa sociālajos tīklos (ja šāda iespēja tiek atbalstīta);
   • d) sūtījumu nosūtīšana pa pastu.
  • 15.2 Saziņā var tikt izmantota šāda kontaktinformācija:
   • a) Jums sazinoties ar Sabiedrību:
    • i. Internetveikalā publicētā Sabiedrības kontaktinformācija (pasta adrese – Sabiedrības centrālā biroja adrese); vai
    • ii. kontaktinformācija, kuru mēs norādījām, sazinoties ar Jums.
   • b) mums sazinoties ar Jums:
    • i. Jūsu kontaktinformācija, kura ir norādīta Jūsu lietotāja kontā Internetveikalā; vai
    • ii. kontaktinformācija, kuru Jūs norādījāt, sazinoties ar mums.
  • 15.3. Mēs varam pieprasīt, lai Jūs izmantojat tādus saziņas veidus, kas ļauj mums pārliecināties par Jūsu identitāti (piemēram, nosūtīt mums sūtījumu papīrā veidā ar parastu pastu vai iesniegt to personīgi vai nosūtīt sūtījumu ar drošu elektronisko parakstu ar elektronisko pastu), šādos gadījumos:
   • a) konkrētā jautājumā mums ir svarīgi pārliecināties par Jūsu personību (piemēram, sakarā ar jautājumiem par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība);
   • b) ja sazinoties ar mums Jūs izmantojat tādus saziņas līdzekļus (elektronisko pastu, telefonu), kuri atšķiras no saziņas līdzekļiem, kuri bija iepriekš paziņoti Sabiedrībai (piemēram, Jums reģistrējoties Internetveikalā);
   • c) citos gadījumos, kad Sabiedrības ieskatā, tam ir pamatots iemesls.
  • 15.4. Jums jāizmanto tādi saziņas veidi, kas ļauj mums pārliecināties par Jūsu identitāti ja mūsu starpā rodas strīds, tajā skaita, ja Jūs piesākat patērētāja prasījumu (Noteikumu 13. sadaļa).
  • 15.5. Korespondence ir uzskatāma par saņemtu:
   • a) Jums nosūtot Sabiedrībai:
    • i. parastā pasta sūtījumu, ja Jūs nosūtat sūtījumu Latvijā – 3. dienā pēc nodošanas pastā, nodošanas dienu neskaitot;
    • ii. parastā pasta sūtījumu, ja Jūs nosūtat sūtījumu ārzemēs – 20. dienā pēc nodošanas pastā, nodošanas dienu neskaitot;
    • iii. elektroniskā pasta sūtījumu – nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;
   • b) Sabiedrībai nosūtot Jums:
    • i. parastā pasta sūtījumu, ja Jūsu adrese ir Latvijā – 5. dienā pēc nodošanas pastā, nodošanas dienu neskaitot;
    • ii. parastā pasta sūtījumu, ja Jūsu adrese ir ārzemēs – 25. dienā pēc nodošanas pastā, nodošanas dienu neskaitot;
    • iii. elektroniskā pasta sūtījumu – 3. dienā pēc nosūtīšanas dienas.